Tietoturva ry on valinnut Vuoden Tietoturva​päälliköksi Gemalto Oy:n tietoturvapäällikön Helvi Salmisen

Tietoturva ry:n hallitus on valinnut Vuoden Tietoturvapäälliköksi Helvi Salmisen, joka työskentelee Gemalton Suomen toimintojen tietoturvapäällikkönä. Sen lisäksi, että Salminen on työssään ansiokkaasti kehittänyt tietoturvallisuuden edellytyksiä voimakkaasti säädellyissä korkean turvatason ympäristöissä, on hän esimerkillisesti edistänyt tietoturva-ammattilaisten verkostoitumista ja puolueettoman tiedon jakamista toimimalla aktiivisesti alan asiantuntijaverkoistoissa sekä luennoimalla yhdistysten ja oppilaitosten koulutustilaisuuksissa. Näiden saavutusten perusteella Salminen erottautuikin tiukan kilpailun jälkeen muista ansiokkaista ehdokkaista.

Vuoden Tietoturvapäällikkö -palkinto luovutettiin Salmiselle ICTexpo Helsinki 2014 -messujen SecureIT-lavalla, jonka jälkeen hän piti esityksen Tietoturvallisuussertifiointien merkityksestä. Vuotuinen tunnustus, jonka tarkoituksena on edistää suomalaista tietoturvaosaamista ja -arvostusta sekä kannustaa tietoturva-ammattilaisia kehittymään omassa työssään, jaettiin nyt kolmannen kerran.

Copyright © Tietoturva ry Toteutus Internet-Palvelut.fi SM