Lehdistiedote 7.5.2014

Tietoturva ry on valinnut Vuoden Tietoturva​päälliköksi Gemalto Oy:n tietoturvapäällikön Helvi Salmisen

Tietoturva ry:n hallitus on valinnut Vuoden Tietoturvapäälliköksi Helvi Salmisen, joka työskentelee Gemalton Suomen toimintojen tietoturvapäällikkönä. Sen lisäksi, että Salminen on työssään ansiokkaasti kehittänyt tietoturvallisuuden edellytyksiä voimakkaasti säädellyissä korkean turvatason ympäristöissä, on hän esimerkillisesti edistänyt tietoturva-ammattilaisten verkostoitumista ja puolueettoman tiedon jakamista toimimalla aktiivisesti alan asiantuntijaverkoistoissa sekä luennoimalla yhdistysten ja oppilaitosten koulutustilaisuuksissa. Näiden saavutusten perusteella Salminen erottautuikin tiukan kilpailun jälkeen muista ansiokkaista ehdokkaista.

Vuoden Tietoturvapäällikkö -palkinto luovutettiin Salmiselle ICTexpo Helsinki 2014 -messujen SecureIT-lavalla, jonka jälkeen hän piti esityksen Tietoturvallisuussertifiointien merkityksestä. Vuotuinen tunnustus, jonka tarkoituksena on edistää suomalaista tietoturvaosaamista ja -arvostusta sekä kannustaa tietoturva-ammattilaisia kehittymään omassa työssään, jaettiin nyt kolmannen kerran. Vuonna 2013 tunnustuksen saajaksi valittiin Viestintäviraston silloinen riskienhallintapäällikkö Jani Arnell.

Valinnan teki Tietoturva ry:n hallitus ja se perustui ennalta määriteltyihin kriteereihin, joiden avulla avoimen ehdokasasettelun kautta esitettyjen lukuisten kovatasoisten ehdokkaiden joukosta valittiin vuoden 2014 Vuoden Tietoturvapäällikkö.

 

Tietoturva ry:n hallituksen puheenjohtaja Antti Pirinen toteaa valinnasta: ”Helvi Salmisen valinnassa painoi erityisesti vuoden 2013 aikana toteutettu korkean turvatason tuotantolaitoksen muutto, jonka yhteydessä laitos täytyi sertifioida useiden vaativien turvallisuusstandardien mukaiseksi - tämä on vaatinut rautaisen tietoturvaosaamisen lisäksi myös huippuluokan kommunikointi- ja koordinointitaitoja.“

Salminen työskentelee Gemalto Oy:ssa, joka on osa kansainvälistä Gemalto-konsernia. Gemalto Oy:n juuret ovat Setec Oy:ssa sekä tätä edeltävässä Suomen Pankin setelipainossa ja se on Suomen ainoa erittäin korkean turvatason sertifioitu turvapaino, joka valmistaa mm. biometrisiä passeja sekä erilaisia henkilö- ja maksukortteja.

Työnsä lisäksi Salminen on kehittänyt tietoturvallisuutta aktiivisesti osana erilaisia asiantuntijaverkostoja ja edistänyt tietoturva-ammattilaisten toimintaedellytyksiä luomalla Suomeen alan ammattiyhteisöjä sekä jakamalla tietoa osana tietoturva-alan koulutusohjelmia.

Tarkemmat lisätiedot kilpailusta on julkaistu yhdistyksen sivuilla osoitteessa http://www.tietoturva.fi/ciso ja kuvamateriaalia palkitsemisseremoniasta on saatavilla osoitteessa http://www.tietoturva.fi/tietoturva-ry/lehdistolle/kuvamateriaalia mahdollisimman pian palkitsemisen jälkeen.

 

Lisätietoja antavat myös Antti Laulajainen ja Pyry Heikkinen.

Antti Laulajainen, sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , puhelin: +358 50 574 0765

Pyry Heikkinen, sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , puhelin: +358 50 595 9444

 

Tietoturva ry lyhyesti

Tietoturva ry (Informationssäkerhet r.f., Finnish Information Security Association) on tietoturvallisuutta ja tietoturvatietoutta edistävä tietoturva-ammattilaisten ja ammattiyhteisöjen yhdistys. Tietoturva ry tukee jäsentensä ammattitaidon kehittämistä ja edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuuden kaikilla osa-alueilla.

Yhdistys on noin 850 henkilöjäsenensä ja 50 yritys- ja yhteisöjäsenensä myötä Suomen suurin tietoturva-alan organisaatio. Tietoturva ry on TIVIAn valtakunnallinen jäsenyhdistys ja kuluva vuosi on yhdistyksen 17. toimintavuosi.

 

Tietoturva ry:n verkkosivut: http://www.tietoturva.fi

Tietoturva ry twitterissä: https://twitter.com/tietoturva_ry

 

Ystävällisin terveisin,

Pyry Heikkinen

Tietoturva ry:n hallitus

 

Lehdistötiedote 14.11.2013

Tietoturva ry palkitsi vuoden parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt

Tietoturva ry palkitsi vuoden parhaina tietoturva-aiheisina opinnäytetöinä Aalto-yliopiston Patrik Nisénin ja Laurea-ammattikorkeakoulun Jyri Penttisen opinnäytetyöt. Nämä erittäin
ajankohtaiset työt käsittelivät tietomurtojen ja kyber-rikosten tutkintaa sekä turvaluokitellun materiaalin käsittelyä eri päätelaitteilla. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna neljättä kertaa.

Tietoturva ry on palkinnut vuoden parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt syyskokouksessaan FinnSec-turvallisuusmessujen yhteydessä Helsingissä. Tietoturva ry:n hallituksen puheenjohtaja Juha
Lappi toteaa voittaneista töistä: ”Palkitut opinnäytetyöt vastaavat jo mediassakin viime aikoina esillä olleiden uutisten puolesta todellisiin ja ajankohtaisiin tarpeisiin. Lisäksi voittaneissa töissä
korostuu niiden käyttökelpoisuus, sillä molempia voidaan hyödyntää suoraan kohdeorganisaatioiden toiminnan tehostamisessa.”

Tiedekorkeakoulusarjan parhaana palkittiin Patrik Nisénin diplomityö tietomurtojen ja kyber-rikosten tutkinnan työkalun toteuttamisesta. Työssä kehitettiin ohjelmisto, joka helpottaa tietomurtojen tutkintaa,
eli forensiikkaa, ja tähän liittyvää lokitiedon analysointia. Diplomityön aihe on erittäin ajankohtainen ja sen käyttöarvo suuri, sillä kehitetty ohjelmisto on toteutettu suoraan yritysmaailman
tarpeita varten. Diplomityö tehtiin Aalto-yliopiston Tietotekniikan koulutusohjelmassa ja se sai kiitettävän arvosanan.

Ammattikorkeakoulusarjan puolestaan voitti Jyri Penttisen opinnäyte, joka pyrkii ratkaisemaan haasteita, jotka liittyvät eri tietoturvaluokan palveluympäristöjen käyttöön samalla päätelaitteella. Toteutetun ratkaisun avulla eri tasoista valtionhallinnon turvaluokiteltua tietoa voidaan turvallisesti ja lainmukaisesti käsitellä samalla päätelaitteella. Tämänkin opinnäytteen aihe on hyvin ajankohtainen ja sen käyttökelpoisuus on suuri – työn avulla on jo esimerkiksi saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä. Opinnäytetyö tehtiin Laurea-ammattikorkeakoulussa ja se arvioitiin erinomaiseksi.

Tietoturva ry:n vuodesta 2010 asti myöntämän palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista, sekä lisäksi tehdä Tietoturva ry:n toimintaa tunnetuksi niin opiskelijoille kuin oppilaitoksille. Kilpailuun sai osallistua suomalaiseen korkeakouluun tai ammattikorkeakouluun tehdyllä tietoturva-aiheisella opinnäytetyöllä.

Tarkemmat lisätiedot kilpailusta ovat luettavissa yhdistyksen sivuilla osoitteessa http://www.tietoturva.fi/tietoturva-ry/opinnaytetyo ja kuvamateriaalia palkitsemisseremoniasta on saatavilla osoitteessa http://www.tietoturva.fi/tietoturva-ry/lehdistolle/kuvamateriaalia mahdollisimman pian palkitsemisen jälkeen.

Lisätietoja antavat myös:

Hallituksen puheenjohtaja Juha Lappi (sähköposti:
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , puhelin: +358 44 528 0892)
Varapuheenjohtaja Antti Laulajainen (sähköposti:
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , puhelin:+358 50 574 0765)


Tietoturva ry lyhyesti

Tietoturva ry (Informationssäkerhet r.f., Finnish Information Security Association) on tietoturvallisuutta ja tietoturvatietoutta edistävä tietoturva-ammattilaisten ja ammattiyhteisöjen yhdistys. Tietoturva ry tukee jäsentensä ammattitaidon kehittämistä ja edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuuden kaikilla osa-alueilla.

Yhdistys on 850 henkilöjäsenensä ja 50 yritys- ja yhteisöjäsenensä myötä Suomen suurin tietoturva-alan organisaatio. Tietoturva ry on Tietotekniikan liiton valtakunnallinen jäsenyhdistys ja kuluva vuosi on yhdistyksen 16. toimintavuosi.

Verkkosivut: http://www.tietoturva.fi
Twitter: http://twitter.com/tietoturva_ry

 

Lehdistötiedote 23.1.2013

Tietoturva ry palkitsee Vuoden Tietoturvapäällikön

Kenestä Vuoden Tietoturvapäällikkö?

Suomen suurin tietoturva-alan yhdistys etsii nyt toista kertaa tietoturvan huippuammattilaista Vuoden tietoturvapäälliköksi. Tietoturva ry:n hallituksen puheenjohtaja Juha Lappi toteaa:  Nyt etsitään henkilöä, joka on omalla toimialallaan, ennakkoluulottomasti ja esimerkillisesti kehittänyt tietoturvan toimintatapoja sekä edellytyksiä tai omalla toiminnallaan merkittävästi edistänyt tietoturva-ammattilaisten verkostoitumista ja puolueettoman tiedon jakoa organisaatiorajojen yli. Kilpailussa palkittavan henkilön tulee työskennellä Suomessa tietoturvapäällikön, tietoturvavastaavan tai tietoturvajohtajan tehtävässä. Myös Suomessa toimiva turvallisuuspäällikkö, -vastaava tai -johtaja voidaan valita Vuoden Tietoturvapäälliköksi. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa tietoturva-ammattilaisia kehittymään omassa työssään, sekä edistää suomalaista tietoturvaosaamista ja sen arvostusta. Voittaja julkistetaan ICTexpo Helsinki 2013 -messuilla keskiviikkona 20.3.2013. Voittaja saa palkinnoksi Arrow ECS:n arvostetun tietoturvakurssin ja yhden vuoden mittaisen Tietoturva ry:n jäsenyyden. Palkintojen arvo on n. 3 000 euroa.

Ehdokasasettelu

Kilpailuun on avoin ehdokasasettelu 22.1. -  28.2.2013 välisenä aikana. Ehdotukset palkittavasta henkilöstä perusteluineen pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Tietoturva ry:n hallitus valitsee Vuoden Tietoturvapäällikön ehdokkaiden joukosta mainittujen palkintokriteerien perusteella.

Lisätiedot

Lisätiedot ehdokasasettelusta, arviointikriteereistä ja palkinnoista julkaistaan yhdistyksen sivuilla osoitteessa http://www.tietoturva.fi/ciso . Lisätietoja antavat myös Tietoturva ry:n hallituksen puheenjohtaja Juha Lappi ja varapuheenjohtaja Antti Laulajainen.

Juha Lappi, sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , puhelin: +358 44 528 0892 Antti Laulajainen, sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , puhelin: +358 50 4081 529

Tietoturva ry lyhyesti

Tietoturva ry (Informationssäkerhet r.f., Finnish Information Security Association) on tietoturvallisuutta ja tietoturvatietoutta edistävä tietoturva-ammattilaisten ja ammattiyhteisöjen yhdistys. Tietoturva ry tukee jäsentensä ammattitaidon kehittämistä ja edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuuden kaikilla osa-alueilla. Yhdistys on 850 henkilöjäsenensä ja 50 yritys- ja yhteisöjäsenensä myötä Suomen suurin tietoturva-alan organisaatio. Tietoturva ry on Tietotekniikan liiton valtakunnallinen jäsenyhdistys ja kuluva vuosi on yhdistyksen 16. toimintavuosi. Tietoturva ry:n verkkosivut: http://www.tietoturva.fi/

 

LEHDISTÖTIEDOTE 18.4.2012

Tietoturva ry Julkaisuvapaa 18.4.2012 klo 10.15 Maanpuolustuskorkeakoulun tietoturvapäälliköstä ensimmäinen Vuoden tietoturvapäällikkö Nyt ensimmäistä kertaa jaettava Vuoden Tietoturvapäällikkö -tunnustuksen sai Maanpuolustuskorkeakoulun tietoturvapäällikkö Jyri-Petteri Aro. Palkinto luovutettiin Arolle tänään ICTexpo Helsinki 2012 -messujen yhteydessä. Puolustusvoimiin kuuluvan Maanpuolustuskorkeakoulun kehittämisyksikössä tietoturvapäällikkönä työskentelevä Aro on muun muassa ollut luomassa Maanpuolustuskorkeakoululle  ISO27001-standardin mukaisen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän. Aron ansioihin kuuluu myös työnantajan intranetissä saatavilla olevan selkeän ja käytännöllisen tietoturvaohjeiston luominen. Lisäksi Aro on kehittänyt ratkaisumalleja tietoturvapoikkeamien ehkäisemiseksi ja hän vastaa myös työpaikkansa henkilöstön ja opiskelijoiden tietoturvakoulutuksesta. Kilpailun avoin ehdokasasettelu oli voimassa tammikuusta huhtikuun alkuun saakka. Saimme hyviä ehdokkaita ja valinta ei ollut missään määrin helppo, kertoo Tietoturva ry:n puheenjohtaja Juha Lappi. Ehdotuksia tuli kattavasti sekä valtionhallinnon että yritysmaailman edustajista. Aron ansioksi valinnan tehnyt yhdistyksen hallitus nimeää erityisesti laajan ja monipuolisen toiminnan organisaation tietoturvan parantamiseksi Vuoden tietoturvapäällikkö -kilpailun tarkoituksena on edistää suomalaista tietoturvaosaamista ja sen arvostusta sekä kannustaa tietoturva-ammattilaisia kehittymään omassa työssään. Tetoturvapäälliköiden työpanos ei yleensä näy varsinkaan organisaatioiden ulkopuolelle ja tietoturvan johtaminen tulee usein näkyviin vain mikäli tietoturvasta huolehtiminen on organisaatiossa laiminlyöty. Tietoturva ry haluaa vuosittain jaettavalla uudella palkinnolla samalla korjata tätä epäkohtaa. Kilpailuun oli mahdollista esittää henkiövastaavan tai -johtajan tehtävässä. Tunnustuksen saaja valittiin tänä vuonna hyödyntäen seuraavia valintakriteereitä:

A. Palkittava henkilö on menestyksellisesti kehittänyt ja toteuttanut omassa organisaatiossaan selkeät ja käytännölliset tietoturvaohjeet,teknisiä ratkaisuja ja/tai tietoturvakoulutusta ja riskienhallintaa.
B. Palkittava henkilö on toteuttanut organisaatiossaan menestyksellisesti kansainvälisesti tunnistetun tietoturvasertifioinnin.
C. Palkittava henkilö on omalla toiminnallaan merkittävästi edistänyt tietoturva-ammattilaisten verkostoitumista, puolueettoman tiedon jakamista ja tietoturvanormien kehittämistä.Lisätietoa julkistuksesta antaa Tietoturva ry:n hallituksen puheenjohtaja Juha Lappi, juha.lappi [at] tietoturva.fi, puh. 044 528 0892.

Kuvamateriaalia palkitusta henkilöstä ja palkitsemistilaisuudesta tullaan julkaisemaan osoitteessa:
http://www.tietoturva.fi/tietoturva-ry/lehdistolle/kuvamateriaalia

Tietoturva ry lyhyesti


Tietoturva ry (Informationssäkerhet r.f., Finnish Information Security Association) on tietoturvallisuutta ja tietoturvatietoutta edistävä
tietoturva-ammattilaisten ja ammattiyhteisöjen yhdistys. Tietoturva ry tukee jäsentensä ammattitaidon kehittämistä ja edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuuden kaikilla osa-alueilla.
Yhdistys on yli 800 henkilöjäsenensä ja noin 50 yritys- ja yhteisöjäsenensä myötä Suomen suurin tietoturva-alan organisaatio. Tietoturva ry on Tietotekniikan liiton valtakunnallinen jäsenyhdistys ja kuluva vuosi on yhdistyksen 15. toimintavuosi.
Tietoturva ry:n verkkosivut:
http://www.tietoturva.fi/t
ICTexpo Helsinki 2012 -tapahtuma:

Lue lisää....

 

Vuoden tietoturvaopinnäytetyö -palkinnot Lauri Kiiskelle ja Matti Laaksolle

22.9.2011 Julkaisuvapaa klo 19.00

Suomen suurin tietoturvallisuusalan organisaatio Tietoturva ry on palkinnut vuoden parhaina tietoturva-aiheisina opinnäytetöinä yliopistosarjassa Aalto-yliopiston Lauri Kiisken ja ammattikorkeakoulusarjassa  Turun AMK:n Matti Laakson opinnäytetyöt.

Lauri Kiisken työssä "IP-based Penetration Testing Tools" vertailtiin verkkopohjaisen tunkeutumisen testaamiseen käytettäviä välineitä ja niiden ominaisuuksia. Työ on laadittu Aalto-yliopiston Teknillisessä korkeakoulussa ja sen valvojana on toiminut tietoliikenneohjelmistojen professori Tuomas Aura sekä ohjaajina dosentti Sasu Tarkoma ja diplomi-insinööri Liia Sarjakoski.

Palkintoraadin arvion mukaan Kiisken työ oli selkeä ja johdonmukainen insinöörityö, jossa kirjoittajan oma osuus työstä on suuri, vaikka työssä käytettiin yleisesti tunnettuja työkaluja ja haavoittuvuuksia. Palkinto myönnettiin työn selkeän tietoturvasisällön ja käytännöllisyyden vuoksi, opinnäytetyö on lisäksi saanut kiitettävän arvosanan.

Matti Laakson opinnäyte "PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen" laadittiin Turun ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa tietoliikenneyksikössä ja työn ohjaajana toimi yliopettaja Esko Vainikka. Työssä laadittiin ei-julkiselle toimeksiantajalle tietoturvaohjeistus, joka perustui alan normeihin ja hyviin käytäntöihin.

Palkintoraadin arvion mukaan Laakson työllä oli selkeä ja käytännöllinen rakenne sekä esitystapa. Työssä käytettiin tunnettuja kotimaisia lähteitä.

Kilpailu edistämässä kotimaista tietoturvaosaamista

Tietoturva ry myöntää vuosittain opinnäytetyöpalkinnon parhaasta tietoturva-aiheisesta opinnäytetyöstä. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita laatimaan laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista. Palkittava työ voi olla varsinainen tietoturvatutkimus tai tietoturvan käyttöä käsittelevä tutkimus. Opinnäytetyön palkinnon saajaa valittaessa arvioi-daan työn tietoturvasisältö, uutuusarvo ja käyttökelpoisuus, lisäksi arvosanan tulee lähtökohtaisesti olla kiitettävä tai erittäin hyvä.

Nyt toista kertaa järjestetyn kilpailun sarjat ovat pro gradu/diplomityö ja ammattikorkeakoululopputyö. Opinnäytetyön tuli olla hyväksytty viime vuoden kesäkuun ja tämän vuoden toukokuun välisenä aikana.

Palkinnot luovutettiin Kiiskelle ja Laaksolle tänään Tietoturva ry:n sääntömääräisen syyskokouksen yhteydessä Helsingissä.

Tietoturva ry järjestää kilpailun vuosittain yhdessä Tietotekniikan tutkimussäätiön kanssa. Säätiö jakaa vuosittain myös Vuoden tietotekniikkavaikuttaja -, Vuoden tietotekniikkatuote - ja Tietojenkäsittelytieteen väitöskirjapalkinnot.

Tietoturva ry lyhyesti

Tietoturva ry (Informationssäkerhet r.f., Finnish Information Security Association) on tietoturvallisuutta ja tietoturvatietoutta edistävä tietoturva-ammattilaisten ja ammattiyhteisöjen yhdistys. Tietoturva ry tukee jäsentensä ammattitaidon kehittämistä ja edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuu-den kaikilla osa-alueilla.

Yhdistys on noin 900 henkilöjäsenensä ja 50 yritys- ja yhteisöjäsenensä myötä Suomen suurin tietoturva-alan organisaatio. Vuosi 2011 on yhdistyksen 14. toimintavuosi. Tietoturva ry on Tietotekniikan liiton valta-kunnallinen jäsenyhdistys. Tietotekniikan tutkimussäätiö toimii Espoossa Tietotekniikan liiton yhteydessä.

Lisätietoja palkinnosta ja sen hakemisesta antaa Urpo Kaila (urpo.kaila (at) tietoturva.fi), puh. 040 517 4601 tai Juha Lappi (juha.lappi (at) tietoturva.fi).

Kuvamateriaalia palkitusta henkilöstä ja palkitsemistilaisuudesta on saatavissa osoitteessa: http://www.tietoturva.fi/tietoturva-ry/lehdistolle/kuvamateriaalia

Lisätietoa Tietoturva ry:n toiminnasta:

Sähköposti puheenjohtaja (at) tietoturva.fi tai tiedottaja (at) tietoturva.fi

Internet www.tietoturva.fi

 

Tietoturva ry:n vetovastuu vaihtui

Julkaisuvapaa 21.1.2011


Suomen suurin tietoturvallisuusalan organisaatio Tietoturva ry aloittaa vuoden 2011 uuden puheenjohtajan luotsaamana. Yhdistyksen puheenjohtajana aloittaa Juha Lappi Helsingistä. Päivätyönään Lappi toimii Deltagon Group Oy:n vt. toimitusjohtajana.

Yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2008-2010 toiminut Pete Nieminen jatkaa hallitustyöskentelyä hallituksen varajäsenenä. Nieminen on toiminut vuoden alusta lukien myös Tietotekniikan liiton hallituksessa.

Varapuheenjohtajana yhdistyksessä aloittaa Urpo Kaila. Tietoturva ry:n 14. toimintavuotena vuonna 2011 hallituksen jäseninä jatkavat Antti Vähä-Sipilä, Jyri Ryhänen, Antti Laulajainen, Antti Pirinen ja Juha-Matti Laurio. Uutena hallitusjäsenenä aloittaa Tommi Vänninen.

14. toiminatavuotenaan Tietoturva ry jatkaa aktiivista toimintaa tietoturva-asioiden edistämisessä Suomessa, mm. järjestämällä koulutustoimintaa, seminaareja ja erilaista yhteistoimintaa.

"Tietoturva on mahdollistaja, ei ongelma. Jos käyttäjistä ei tältä tunnu, niin tällöin tietoturvatyössä ei ole onnistuttu parhaalla mahdollisella tavalla. Taustalla voi olla esimerkiksi toimintaan sopimattomat tietoturvakäytännöt tai käyttäjien ymmärryksen ja tietoisuuden puute", toteaa tuore puheenjohtaja Juha Lappi.

"Toimivaan ja tietoturvalliseen lopputulokseen pääseminen ei olekaan itsestäänselvyys, vaan se vaatii laaja-alaista näkemystä. Tähän liittyen tarjoamme tietoturva-ammattilaisille ja tietoturvasta kiinnostuneille mm. koulutusta, verkostoistumista ja keinoja vaihtaa kokemuksia hyvistä käytännöistä toisten tietoturva-ammattilaisten kanssa", Lappi jatkaa.

 

Tietoturva ry lyhyesti

Tietoturva ry (Informationssäkerhet r.f., Finnish Information Security Association) on tietoturvallisuutta ja tietoturvatietoutta edistävä tietoturva-ammattilaisten ja ammattiyhteisöjen yhdistys. Tietoturva ry tukee jäsentensä ammattitaidon kehittämistä ja edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuuden kaikilla osa-alueilla. Tietoturva ry on kansainvälisen CISSP-ammattisertifioinnin Suomen virallinen yhteistyöorganisaatio ja SANS-organisaation paikallinen tukiorganisaatio. Tietoturva ry on yli 900 henkilöjäsenensä ja yli 50 yritys- ja yhteisöjäsenensä myötä Suomen suurin tietoturva-alan organisaatio. Tietoturva ry on Tietotekniikan liiton valtakunnallinen jäsenyhdistys.

Lisätietoa Tietoturva ry:n toiminnasta:

Sähköposti      Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Internet        www.tietoturva.fi

 
Valokuvia uudesta ja edellisestä puheenjohtajasta on saatavissa osoitteessa


Tietoturva ry:n logot:

http://www.tietoturva.fi/tietoturva-ry/lehdistolle

 

 

Tietoturva ry ja Arrow ECS Finland kasvattamaan tietoturvaosaamista

Lehdistötiedote 9.3.2011

Julkaisuvapaa

 


Tietoturvaan liittyvät haasteet ovat entistä monimuotoisempia ja suojautuminen vaatii ymmärrystä jatkuvasti muuttuvista tietoturvauhista. ICT-ratkaisujen tietoturvallinen käyttöönotto ja ylläpito vaativat tekijöiltään laaja-alaista näkemystä ja kokemusta.

Suomen suurin turvallisuusalan yhdistys Tietoturva ry ja Arrow ECS Finland ovat allekirjoittaneet EC- Council-koulutusyhteistyötä koskevan sopimuksen. Uuden yhteistyön tarkoituksena on kasvattaa tietoturva-osaamista Suomessa. 
EC-Councilin koulutustarjonta on valmistajariippumatonta laaja-alaista tietoturva-alan koulutusta.  Ensimmäiset, huhtikuussa Suomessa järjestettävät EC-Councilin koulutukset auttavat tietoturva-ammattilaisia ymmärtämään hakkerin ajattelutapaa  ja löytämään oikeita suojautumiskeinoja.

"Nyt tarjolle tulevat koulutukset täydentävät jo olemassaolevaa koulutustarjontaa  ja tuovat käytännönläheistä näkökulmaa", Tietoturva ry:n hallituksen puheenjohtaja Juha Lappi toteaa.

"Tietoturvariskin konkretisoituminen on pahimmillaan uhka koko liiketoiminnalle. Tietoturvan pitää olla osaavien ihmisten käsissä ja tähän tarvitaan laadukasta koulutusta", korostaa liiketoimintayksikön johtaja Jussi Juusela Arrow ECS Finland Oy:stä.

Lisätietoja:
Juha Lappi, hallituksen puheenjohtaja, Tietoturva ry, puh. 044 528 0892, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Jussi Juusela, liiketoimintayksikön johtaja, Arrow ECS Finland Oy, puh. 050 349 6276, jussi.juusela@arrowecs.fi

Tietoturva ry (Informationssäkerhet r.f., Finnish Information Security Association) on valtakunnallinen tietoturvallisuutta ja tietoturvatietoutta edistävä tietoturva-ammattilaisten ja ammattiyhteisöjen yhdistys. Tietoturva ry tukee jäsentensä ammattitaidon kehittämistä ja edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuuden kaikilla osa-alueilla. Yhdistys järjestää tietoturva-alan koulutusta ja tapahtumia ja edistää ammatillista tietoturva-alan sertifiointia. Suomen suurimmalla tietoturva-alan yhdistyksellä Tietoturva ry:llä on noin 900 jäsentä ja se toimii Tietotekniikan liitto ry:n jäsenyhdistyksenä.
www.tietoturva.fi

 Arrow Enterprise Computing Solutions (Arrow ECS) on yksi maailman suurimmista IT-alan maahantuojista. Sillä on yli 70 valmistajan edustukset sekä runsaat 18 000 jälleenmyyjäkumppania. Suomessa Arrow ECS tunnetaan vahvana maahantuojana, joka kykenee tarjoamaan myös IT-ratkaisujen rakentamisessa tarvittavaa asiantuntevaa suunnittelu- ja koulutusapua. Espoossa toimivan Arrow ECS:n palveluksessa on Suomessa noin 50 IT-alan ammattilaista. Yhtiön pääkonttori on Melvillessa USA:ssa ja sillä on toimintaa yli 50 maassa. www.arrowecs.fi

EC Council järjestää valmistajariippumattomia tietoturvakursseja, esimerkiksi Certified Ethical Hacker (CEH), Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI), EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) ja EC-Council Certified Security Officer (ECSO).

The International Council of E-Commerce Consultants (EC-Council) on sähköisen kaupankäynnin ja tietoturva-ammattilaisten sertifiointiin keskittynyt organisaatio. EC-Council on kouluttanut yli 80 000 henkilöä ja sertifioinut yli 30 000 tietoturva-alan ammattilaista mm. seuraavista organisaatioista: Yhdysvaltain armeija, FBI, Microsof, IBM ja YK. Koulutusta on tarjolla yli 60 maassa yli 450 koulutuskumppanin toimesta.

Valokuva sopimuksen allekirjoitustilaisuudesta on saatavissa osoitteessa
http://www.tietoturva.fi/tietoturva-ry/lehdistolle/kuvamateriaalia

Tietoturva ry:n logot:
http://www.tietoturva.fi/tietoturva-ry/lehdistolle

 

Copyright © Tietoturva ry Toteutus Internet-Palvelut.fi SM