Vuoden 2014 Opinnäytetyökilpailu:

Tietoturva ry myöntää vuosittain opinnäytetyöpalkinnon parhaimmasta tietoturva-aiheisesta opinnäytetyöstä. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista, sekä lisäksi tehdä Tietoturva ry:n toimintaa tunnetuksi niin opiskelijoille kuin oppilaitoksille.

Sarjat

 1. Ylemmät korkeakoulututkinnot
  Diplomityöt, pro gradu -tutkielmat ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt
 2. Alemmat korkeakoulututkinnot
  Kandidaatintutkielmat ja ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt

Arviointikriteerit

Opinnäytetyön palkinnon saajaa valittaessa käytetään mm. seuraavia valintakriteerejä, joita voidaan soveltaa samanaikaisesti tai painottaen:

 1. Opinnäytetyön tietoturvasisältö
 2. Opinnäytetyön uutuusarvo ja käyttökelpoisuus
 3. Opinnäytetyön arvosana (arvosanan tulee lähtökohtaisesti olla kiitettävä tai erittäin hyvä)
 4. Opinnäytetyön muu sisältö ja työn laajuus

Mikäli opinnäytetyö on osittain salainen, tällöin arviointi tehdään julkisen osan perusteella.

Palkinnot

Kummassakin sarjassa palkintona on 500 euron suuruinen stipendi sekä yhden (1) vuoden mittainen Tietoturva ry:n jäsenyys, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin.

Palkinnot jaetaan Tietoturva ry:n syyskokouksen yhteydessä. Lisäksi palkinnon saajien haastattelut julkaistaan Tietoturva ry:n www-sivuilla (http://www.tietoturva.fi) ja palkituista tiedotetaan myös muissa viestintävälineissä.

Hakeminen

Vuoden tietoturvaopinnäytetyöpalkintoa 2014 voi hakea sellaisella suomalaiseen korkeakoulututkintoon liittyvällä opinnäytetyöllä, joka on hyväksytty 1.6.2013 - 30.9.2014 välisenä aikana. Palkintoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä:

 • Hakijan tiedot
 • Tiedot oppilaitoksesta ja tutkinnosta, johon opinnäytetyö on tehty
 • Opinnäytetyön otsikko ja aihe
 • Työn ohjaajan yhteystiedot
 • Perustelut (miksi ehdotettu opinnäytetyö on vuoden paras tietoturva-aiheinen opinnäytetyö)
 • Lisäksi liitteeksi:
  • opinnäytetyöstä annettu arvostelulomake
  • opinnäytetyö sähköisessä muodossa
  • työn ohjaajan antama suositus/lausunto

Hakemukset tulee toimittaa 1.10.2014 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätiedot

Lisätietoja palkinnosta ja sen hakemisesta antaa Pyry Heikkinen:  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tietoturva ry pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä perustellusta syystä tai jättää palkinnon jakamatta, mikäli riittävn laadukkaita hakemuksia ei saada.

 

VUODEN TIETOTURVA OPINNÄYTETYÖ 2013 -PALKITUT

Vuoden 2013 opinnäytetyökilpailun voittajata

Vuoden opinnäytetyökilpailun voittajat - Jyri Penttinen ja Patrik Nisén

 

 

Tietoturva ry palkitsi 14.11.2013 vuoden parhaina tietoturva-aiheisina opinnäytetöinä Aalto-yliopiston Patrik Nisénin ja Laurea-ammattikorkeakoulun Jyri Penttisen opinnäytetyöt. Nämä erittäin ajankohtaiset työt käsittelivät tietomurtojen ja kyber-rikosten tutkintaa sekä turvaluokitellun materiaalin käsittelyä eri päätelaitteilla. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna neljättä kertaa.

Opinnäytetyökilpailun palkinnot jaettiinTietototurva ry:n syyskokouksessaan FinnSec-turvallisuusmessujen yhteydessä Helsingissä. Tietoturva ry:n hallituksen puheenjohtaja Juha Lappi toteaa voittaneista töistä: ”Palkitut opinnäytetyöt vastaavat jo mediassakin viime aikoina esillä olleiden uutisten puolesta todellisiin ja ajankohtaisiin tarpeisiin. Lisäksi voittaneissa töissä korostuu niiden käyttökelpoisuus, sillä molempia voidaan hyödyntää suoraan kohdeorganisaatioiden toiminnan tehostamisessa.”

Tiedekorkeakoulusarjan parhaana palkittiin Patrik Nisénin diplomityö tietomurtojen ja kyber-rikosten tutkinnan työkalun toteuttamisesta. Työssä kehitettiin ohjelmisto, joka helpottaa tietomurtojen tutkintaa, eli forensiikkaa, ja tähän liittyvää lokitiedon analysointia. Diplomityön aihe on erittäin ajankohtainen ja sen käyttöarvo suuri, sillä kehitetty ohjelmisto on toteutettu suoraan yritysmaailman tarpeita varten. Diplomityö tehtiin Aalto-yliopiston Tietotekniikan koulutusohjelmassa ja se sai kiitettävän arvosanan.

Ammattikorkeakoulusarjan puolestaan voitti Jyri Penttisen opinnäyte, joka pyrkii ratkaisemaan haasteita, jotka liittyvät eri tietoturvaluokan palveluympäristöjen käyttöön samalla päätelaitteella. Toteutetun ratkaisun avulla eri tasoista valtionhallinnon turvaluokiteltua tietoa voidaan turvallisesti ja lainmukaisesti käsitellä samalla päätelaitteella. Tämänkin opinnäytteen aihe on hyvin ajankohtainen ja sen käyttökelpoisuus on suuri – työn avulla on jo esimerkiksi saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä. Opinnäytetyö tehtiin Laurea-ammattikorkeakoulussa ja se arvioitiin erinomaiseksi.

Tietoturva ry:n vuodesta 2010 asti myöntämän palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista, sekä lisäksi tehdä Tietoturva ry:n toimintaa tunnetuksi niin opiskelijoille kuin oppilaitoksille. Kilpailuun sai osallistua suomalaiseen korkeakouluun tai ammattikorkeakouluun tehdyllä tietoturva-aiheisella opinnäytetyöllä.

Materiaali:

Patrik Nisén - Aikajanojen analysointiohjelmiston toteutus tietoturvapoikkeamien tutkintaan (Video: 16:27)

  Patrik Nisén - Esityskalvot (PDF)

Patrik Nisén - Lopputyö (Linkki johtaa kirjaston sivuille, joista lopputyön voi ladata.)

 

Linkki Penttisen esitysvideoon Jyri Penttinen - Eri tietoturvaluokan palveluympäristöjen käyttö samalla päätelaitteella (Video: 19:54)

 Jyri Penttinen - Esityskalvot (PDF)

Jyri Penttinen - Lopputyö (Linkki johtaa kirjaston sivuille, joista lopputyön voi ladata.)

 

Aikaisemmat voittajat:

Vuosi 2012:

Vuoden 2012 Vuoden tietoturvaopinnäytetyö -kilpailun voittajat Kim Paananen ja Jarkko Karonen

Tietoturvaopinnäytetyökilpailun voittajat:

 • Kim Paananem, työnaiheena "Automaation tietoturvallisuuden analysointi ja testaus"
 • Jarkko Karonen, työnaiheena "Luonnosehdotus tietosuojan organisoimiseksi S-ryhmässä"

Vuosi 2011:

Tietoturvaopinnäytetyökilpailujen voittajat - Matti Laakso ja Lauri Kiiski

Tietoturvaopinnäytetyökilpailujen voittajat:

 • Matti Laaks, työnaiheena "PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen"
 • Lauri Kiiski, työnaiheena "IP-based Penetration Testing Tools"

Vuosi 2010:

Tietoturvaopinnäytetyökilpailun voittaja - Markku Parviainen

Tietoturvaopinnäytetyökilpailun voittaja:

 • Markku Parviainen, työnaiheena "Darknet - sensorijärjestelmä tietoverkon skannausten havainnointiin"

 

 

Copyright © Tietoturva ry Toteutus Internet-Palvelut.fi SM