Tietoturva ry:n historia lyhyesti


Tietoturva ry on perustettu vuonna 1997 sitä ennen jo useita vuosia toimineen Helsingin tietojenkäsittely-yhdistyksen tietoturvakerhon seuraajaksi. Yhdistyksen jäsenmäärä on siitä lähtien kasvanut selvästi vuosi vuodelta ja Tietoturva ry on nyt suurin tietoturva-alan yhdistys Suomessa.

Tietoturva ry on panostanut vahvasti jäsenistönsä ammattitaidon kehittämiseen, josta yhtenä esimerkkinä on tietoturvan CISSP-ammattisertifioinnin saaminen Suomeen vuonna 1997. Tietoturva ry:n aktiivisen työn tuloksena CISSP-sertifioinnista tuli Suomessa yksi tunnetuimmista ja arvostetuimmista kokonaisvaltaisen tietoturvaosaamisen osoittavista sertifioinneista.

Tietoturva ry:n säännöllisesti järjestämät seminaarit, keskustelutilaisuudet, yritysvierailut ja vapaamuotoiset tietoturvaterassit ovat muodostuneet mitä parhaimmiksi tilaisuuksiksi verkottumiseen ja uuden oppimiseen.

Yhdistyksen tarina kerhosta Suomen suurimmaksi tietoturvayhdistykseksi ja kymmenestä ensimmäisestä toimintavuodesta on julkaistu TTRY Historiikki.

Myöhempien vaiheiden tapahtumia voi tutkia toimintakertomuksista TTL:n sivuilta.

 

pdf TTRY Historiikki (3.2 MB)
Tietoturva ry:n 10-vuotishistoriikki.

Copyright © Tietoturva ry Toteutus Internet-Palvelut.fi SM