Tietoturvapäivä 2006 tähtää pk-yritysten ja koululaisten tietoturvatietoisuuden nostamiseen

Tietoturvasta huolehtiminen on kaikkien asia

Kansallista Tietoturvapäivää vietetään 7. helmikuuta 2006 jo kolmatta kertaa. Tietoturvapäivän erityisenä teemana on pienten ja keskisuurten yritysten tietoturva. Tietoturvapäivä-hankkeen tavoitteena on antaa pk-yrityksille eväitä tunnistaa tietoturvan merkitys oman liiketoiminnan kannalta ja auttaa luomaan pelisäännöt, joilla yrityksen toimintaa voidaan muuttaa tietoturvallisemmaksi. Edellisvuoden tapaan kohderyhmänä ovat myös peruskoululaiset, heidän opettajansa ja vanhempansa. Tietoturvapäivä on kansallisen tietoturvallisuusstrategian päähankkeita.Useat selvitykset antavat viitteitä siitä, että yrityksillä – erityisesti pk-yrityksillä – on puutteita tietoturvatietämyksessä ja -osaamisessa. Yritysten tietoturva on hoidettu vaihtelevasti, sillä tietoturvan merkitystä ja sen hyötyjä liiketoiminnalle ei välttämättä aina nähdä. Tietoturva luo kuitenkin hyvän perustan menestyksekkäälle liiketoiminnalle.

Vuoden 2005 Tietoturvapäivä kouluissa oli hyvä alku lasten ja nuorten tietoturvatietoisuuden lisäämiselle. Kouluista saadun palautteen perusteella opettajat toivovat aiheen esille ottamista uudestaan vuonna 2006. Lisäksi internetin kotikäyttäjille tarjotaan entistä kattavammin tietoturvatietoa uudistuvan tietoturvaopas.fi-sivuston kautta. Uusittu sivusto julkaistaan Tietoturvapäivänä 7.2.

Pk-yrittäjän tietoturvapaketti nettiin

Pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön on avattu laaja verkkopalvelu, jossa on monipuolista tietoturvatietoa yritysten näkökulmasta. Yrityksen tietoturvaopas on käytännönläheinen tietopaketti, jossa on arjen liiketoimintaan kytkeytyvää tietoa ja välineitä yrityksen tietoturvan kartoittamiseen ja kohentamiseen. Käytännön esimerkkien avulla yritys voi luoda omat pelisäännöt, joilla toimintatapoja voidaan muuttaa tietoturvallisemmiksi.

Sivustolta löytyy muun muassa malli tietoturvariskien tunnistamiseen, esimerkkejä tietoturvasuunnitelman laatimiseen sekä tarkistuslistoja ja esimerkkejä yrityksen tietoturvakäytäntöjen luomiseen ja henkilöstön kouluttamiseen. Yrityksen tietoturvaopas toimii osoitteessa www.tietoturvaopas.fi.

Tietoturva on muutakin kuin tekniikkaa

Tietoturvallinen toimintatapa lähtee oikeasta asenteesta, sillä tietoturva on ensisijaisesti inhimillisten tekijöiden summa. Tampereen teknillisen yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan 60-70 prosenttia yritysten tietoturvauhista tulee yritysten sisältä. Liiketoiminnan tietojen turvallisuudesta 80 prosenttia luodaan henkilöstön arkipäivän rutiineja kehittämällä ja 20 prosenttia teknisten suojaamiskeinojen avulla. Siksi henkilöstön sitouttaminen tietoturvallisiin työtapoihin ja asenteisiin on tärkeää.

Tietoturvakoulu.fi opetuksen tukena

Vuonna 2005 avattu tietoturvakoulu.fi-verkkopalvelu toimii edelleen peruskoulujen tietoturvaopetuksen tukena. Sivustolle on lisätty uutta materiaalia niin lapsille, opettajille kuin vanhemmille. Peruskoululaiset voivat myös testata oman tietoturvaosaamisensa osallistumalla sivustolla olevaan kilpailuun 7. maaliskuuta asti.

Uudet sarjakuvatyyliset tarinat Annin uudet kaverit (1.-5.-luokkalaisille) ja Solmuja ja sattumuksia (6.-9.-luokkalaisille) ovat jatko-osia aiemmin julkaistuille tarinoille Loputon metsä ja Ryhmä Rooma. Tarinoissa käsitellään muun muassa henkilökohtaisten tietojen antamista, netin käytöstapoja, tiedon paikkansapitävyyttä netissä sekä kuvien julkaisemista ja tekijänoikeuksia. Kokonaisuudet voi käydä läpi itsenäisesti, pienryhmissä tai yhdessä opettajan johdolla koko luokan kanssa. Tarinoiden yhteydessä on myös tietoturvatietoa syventäviä tehtäviä.

Vinkkejä opettajille ja vanhemmille

Tietoturvakoulu.fi-sivuston opettajan ja vanhempien osioita on täydennetty ja laajennettu. Myös kummitoimintaa on laajennettu suoraan oppilaille suunnattuihin tilaisuuksiin. Tietoturvakoulu.fi-sivustolla olevan Kummipankin kautta peruskoulut voivat hakea tukihenkilön kertomaan turvallisesta netin käytöstä joko suoraan oppilaille tai opettajien omiin tilaisuuksiin ja vanhempainiltoihin. Palvelu on kouluille maksuton.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *