Tietoturvatietoisuuden merkitys kasvaa

Tietoturvatietoisuuden merkitys kasvaa

Kansallisella tietoturvapäivällä on merkittävä rooli yleisen tietoturvatietoisuuden parantamisessa. Tietoturva ry on tänä ja aikaisempina vuosina ollut mukana tuomassa puolueetonta tietoturva-ammattilaisten näkökulmaa tietoturvapäivän järjestelyihin.

”Tietotekniikan käyttäjiltä odotetaan yhä parempaa tietoturvatietoisuutta. Tietotekniikan kiihtyvä kehittyminen, verkkopalvelujen monipuolistuminen ja toimintaympäristön monimutkaistuminen aiheuttavat sen, että tekniset tietoturvaratkaisut eivät pysy vauhdissa mukana. Osittain syynä on edelleen tietoturvan huomioiminen vasta jälkikäteen, osittain tietoturvaohjelmistojen vaikeakäyttöisyys. Tietotekniikan käyttö tulee jatkuvasti lähemmäksi jokaisen arkea ja valitettavan usein käyttäjä joutuu ottamaan kantaa vaikeaselkoisiin tietoturvakysymyksiin. Tietoturvatietoinen käyttäjä osaa vaatia tietoturvallisia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja.” sanoo Tietoturva ry:n puheenjohtaja, Jari Pirhonen.

Tietoturvallisuuden ammattilaisille ympäristön muuttuminen ja monimutkaistuminen puolestaan tuo jatkossakin mielenkiintoisia töitä. Haasteena on tietoturva-ammattilaisen roolin ja osaamistarpeiden muuttuminen.

”Teknologialähtöisestä turvallisuudesta on siirrytty pikku hiljaa enemmän ihmisläheiseen, ennalta ehkäisevään ja opastavaan tietoturvallisuuteen. Tämä on tuonut mukanaan uusia, tietoturva-ammattilaisille asetettavia henkilökohtaisia vaatimuksia. Viestinnälliset ja sosiaaliset kommunikaatiotaidot nousevatkin esille tietoturvan toteutumisessa. Myös toimialakohtaiset vaatimukset sekä lainsäädännölliset velvoitteet ovat niin ikään muokanneet yritysten tietoturvakulttuuria melkoisesti. Tietotekniikkaan liittyvät riskit ovatkin tätä nykyä osana normaalia operatiivista riskienhallintaa.” toteaa yhdistyksen tiedottaja Otto Peltomaa.

Tietoturva ry:n 10. toimintavuoden alkaessa näyttää vahvasti siltä, että edessäpäin on suuria tietoturvahaasteita. Tietoturvatietoisilla tietotekniikan käyttäjillä on mahdollisuus toimia tietoturvan vahvimpana lenkkinä vaatimalla tietoturvallisia palveluja sekä laadukkaita ja helppokäyttöisiä tietoturvaratkaisuja.

Tietoturva ry lyhyesti

Tietoturva – Finnish Information Security Association ry on tietoturvallisuutta ja tietoturvatietoutta yleisesti edistävä tietoturva-ammattilaisten yhdistys. Tietoturva ry tukee jäsentensä ammattitaidon kehittämistä ja edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuuden kaikilla osa-alueilla. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen foorumin tietoturvakokemusten vaihtoon ja parhaiden tietoturvakäytäntöjen jakamiseen. Tietoturva ry edistää kansainvälisesti arvostettua tietoturvan CISSP-ammattisertifiointia, jonka on saanut jo yli 200 suomalaista asiantuntijaa.

Tietoturva ry:n jäsenmäärä on kasvanut vuosi vuodelta ja yhdistys on n. 850 jäsenensä myötä Suomen suurin tietoturva-yhdistys. Vuosi 2007 on yhdistyksen 10. toimintavuosi. Tietoturva ry on Tietotekniikan liiton jäsenyhdistys.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *